Dreptul civil

Dreptul civil

Beneficiind de consolidata noastră experiență în domeniul vast al dreptului civil, suntem în măsură să acordăm o consultanță de top. Avocații de la Harosa și Asociații sunt specialiști în negocierea și redactarea de contracte civile precum și contracte între profesioniști (comerciale):

  • avem o înaltă calificare în redactarea și reprezentarea în complicate acțiuni în revendicare imobiliară și mobiliară, acțiuni posesorii, acțiuni negatorii și confesorii, în litigii privind carta funciară.
  • asigurăm reprezentarea în litigii privind servituțile și limitele dreptului de proprietate, în situația exproprierilor pentru cauză de utilitate publică;
  • acordăm consultanța în litigii privind succesiunile, partaj-urile succesorale.
  • asigurăm asistență juridică și reprezentare juridică de calitate în litigiile privind reconstituirea dreptului de proprietate în virtutea legilor fondului funciar, a retrocedărilor imobilelor naționalizate precum și în obținerea de despăgubiri potrivit legislației privind restituirea bunurilor naționalizate
  • oferim asistență juridică în procedurile executare silită a hotărârilor judecătorești sau a altor titluri executorii (formulare cereri de executare silită sau cereri de stăruință în executare pentru creditori, redactare și susținere contestații la executare, cereri de suspendare a executării silite, cereri de întoarcere a executării în favoarea debitorilor).
  • redactăm acte constitutive și statute ale asociațiilor și fundațiilor, rezervări de denumire la Ministerul Justiției, acte modificatoare ale actelor constituitve și ale statutelor asociațiilor sau fundațiilor, retrageri sau revocări ale membrilor asociației sau ale fundației, înregistrare asociații și fundații.

Avem o bogată expertiză concretizată în numeroase procese câștigate în domeniul protecției consumatorilor și a constatării unor clauze ca abuzive, în contracte încheiate cu profesioniștii în domeniile bancar, al asigurărilor, precum și împotriva furnizorilor de utilități (telefonie, internet, energie electrică, gaze naturale).